ROT-AVDRAG


Visste du att det nu finns möjlighet att dra av 20 procent av kostnaden för installationen av solceller? Skattereduktionen omfattar både installationskostnader och materialkostnader. Vad som är särskilt fördelaktigt är att avdraget nu appliceras direkt på din slutfaktura, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att ansöka om en separat skattereduktion – det är smidigt och enkelt.


Det gröna ROT-avdraget gäller specifikt för material och installationsarbeten. Det är dock viktigt att notera att det inte omfattar kostnader för exempelvis reseutgifter. Vi strävar efter fullständig transparens när det kommer till fakturering, och vi specificerar tydligt våra etableringskostnader och säkerhetskostnader, som till exempel installationen av snörasskydd, på fakturan. Dessa kostnader är inte avdragsgilla.


För oss är det av högsta prioritet att säkerställa att alla våra kunder har en fullständig förståelse för hur reglerna kring skattereduktion för grön teknik fungerar. Vi är alltid tillgängliga för att besvara dina frågor och skapa en trygg och välinformerad investering i solceller här i Skåne.